1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer


Компетентност

Размер на текста:

Административен съд Ямбол е част от системата на регионалните административни съдилища на Република България, в чиято компетентност влизат следните правомощия:

 • дела по АПК , ЗУТ и ЗАП;
 • данъчни и митнически дела;
 • дела по социално и здравно осигуряване,
 • реституционни дела по ЗОСОНИ;
 • дела по Закона за българските ЛИЧНИ документи;
 • дела по ЗООС, ЗВ и ЗОГФ;
 • дела срещу уволнения на държавни служители и кадрови военнослужещи съответно по ЗДСл., МВР и ЗОВСРБ;
 • дела по ЗАНН;
 • дела свързани с отговорността на държавни и общински органи за незаконосъобразни актове и действия на техните органи.