1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Състав на съда

Размер на текста:

 

Ръководство
Димитринка Христова Стаматова Председател
Съдии
Диана Тонева Петкова Съдия
Вълко Драганов Драганов Съдия
Ваня Стоянова Иванова Съдия
Ваня Георгиева Бянова Съдия
Стоян Гончев Вълчев Съдия
Обща администрация
Жанета Станчева Трифонова Съдебен администратор
Георги Христов Кабаков Главен счетоводител
Николай Василев Парушев Управител сграда
Георги Михов Гюмлиев Системен администратор
Елена Стоянова Димитрова Касиер
Специализирана администрация
Катя Георгиева Иванова Съдебен деловодител
Жана Иванова Добараджиева Съдебен деловодител
Малинка Кирилова Бохосян Съдебен деловодител
Кремена Нанева Иванова Съдебен деловодител
Стефка Панайотова Русева Съдебен секретар
Стела Миткова Стоилова Съдебен секретар
Велина Иванова Митева Съдебен секретар
Росица Божидарова Миндова
Съдебен помощник
Петранка Петрова Тодорова Архивар
Руси Ангелов Иванов Призовкар