1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Списък на вещите лица

Размер на текста:

 

 

 

 

СПИСЪК

 

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯ ПО ЧЛ.401, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2018 г.

ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГРАД ЯМБОЛ, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД ЯМБОЛ, КАКТО И ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

 

1. Клас „Криминалистични експертизи”

 

Митко Йорданов Драганов, образование – висше; специалност – технология на неорганичните вещества; квалификация – инжинер-химик; свидетелство за експерт-специалист; 1. Клас „Криминалистични експертизи” Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2.Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи.

Петко Колев Петков, образование – висше; 1.Клас „Криминалистични експертизи” Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2.Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4.Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

Филип Томов Стоянов, образование – висше; 1.Клас „Криминалистични експертизи” Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2.Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4.Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи 7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия” Видове: 7.1. Съдебно химическа експертиза, 7.3. Съдебно физико-химическа експертиза.

Димитър Илиев Попов, образование – висше; специалност – химична технология на дървесината; 1.Клас „Криминалистични експертизи” Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2.Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4.Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи 7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия” Видове: 7.1. Съдебно химическа експертиза, 7.3. Съдебно физико-химическа експертиза.

Валентин Димитров Вълканов, образование – висше; специалност – биология; 1.Клас „Криминалистични експертизи” Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2.Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4.Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи. 6. Клас „Съдебно биологични експертизи” Вид: 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза.

Иван Иванов Стоянов, образование – средно-специално; специалност – селско стопанска техника и земеделие, 1.Клас „Криминалистични експертизи” Видове: 1.2.Трасологични експертизи; 1.5.Биометрични криминалистични експертизи.

Георги Христов Георгиев, образование – висше; специалност – психология, 1. Клас „Криминалистични експертизи” Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2.Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.4.Дактилоскопни експертизи; 1.5.Биометрични криминалистични експертизи.

Радомир Вълчев Господинов, образование – средно-специално, специалност – технолог на химични и синтетични влакна; 1.Клас „Криминалистични експертизи” Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи,

Спасимир Йорданов Спасов, образование – средно-специално, специалност – технолог на химични и синтетични влакна, 1.Клас „Криминалистични експертизи” Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2.Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.4.Дактилоскопни експертизи; 1.5.Биометрични криминалистични експертизи; 11. Клас „Други съдебни експертизи” - Одорология (мирисови експертизи).

Тодор Андонов Тодоров, образование – средно, 1. Клас „Криминалистични експертизи” Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.4.Дактилоскопни експертизи; 1.5.Биометрични криминалистични експертизи.

Атанас Тодоров Чиликов, образование – висше; 1. Клас „Криминалистични експертизи”, Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2.Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4.Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

Илиан Иванов Костов, образование – средно; 1.Клас „Криминалистични експертизи” Вид: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2.Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.4.Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

Петър Недков Петров, образование – висше; 1. Клас „Криминалистични експертизи”, Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.4.Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

 

2. Клас „ Съдебномедицински експертизи”

 

Кирил Любомиров Попов, образование – висше, медицина, специалност - паталогоанатом, 2. Клас: „Съдебномедицински експертизи”

Димитрина Стойчева Стойчева - Славова, образование – висше, медицина, специалност – акушерство и гинекология, 2. Клас: „Съдебномедицински експертизи”

Мая Иванова Кичева, образование – висше, специалност-молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик-клиничен химик, диплом кандидат на науките, 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход; 2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; 2.5.Съдебномедицинска експертиза по писмени данни / касаещи 2.3. и 2.4. по-горе/.

Димитър Василев Брънков, образование – висше, медицина, специалност – нервни болести призната правоспособност по клинична електромиография, 2. Клас: „Съдебномедицински експертизи” Вид 2.1 Съдебномедицинска експертиза на труп, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход; 2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; 2.5 Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; 2.6 Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

Светлозар Георгиев Кривошиев, образование – висше, медицина, специалност вътрешни болести, професионални заболявания 2. Клас: „Съдебномедицински експертизи”

Борис Петров Шахов, образование – висше, специалност – молекулярна биология, професионална квалификация – молекулярен биолог, специализация – микробиология, 2. Клас: „Съдебномедицински експертизи” Вид: 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход; 2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека.

Йордан Иванов Стойков, образование – висше, специалност – медицина, патологична анатомия с цитопатология, квалификация – лекар, удостоверение за следдипломна квалификация по съдебна медицина. 2. Клас Съдебно-медицински експертизи.

Атанас Панчев Славов, образование – висше, придобита правоспособност – лекар, специалност нервни болести, 2. Клас: Съдебно-медицински експертизи; Вид: 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Николай Захариев Долапчиев, образование – висше, медицина, придобита правоспособност – лекар, специалност-акушерство и гинекология, 2. Клас: Съдебно-медицински експертизи.

 

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние”

 

Лариса Владимировна Димитрова, образование – висше, медицина, специалност – психиатрия. 3.1. Съдебно психиатрична експертиза

Петър Георгиев Цингов, образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, сертификат – „Клинични и експертни области на психиатричната експертиза”. 3.1. Съдебно психиатрична експертиза

Стефка Николова Ковачева, образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, сертификат – „Основи на съдебната психиатрия” 3.1. Съдебно психиатрична експертиза; 3.3. Съдебно психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

 

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи”

 

Мария Николова Николова, образование – висше, специалност – икономическа информатика, квалификация икономист по социално-икономическа информация. Клас „Съдебно икономически експертизи”.

Никола Иванов Николов, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза, 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза.

Галина Господинова Тенева, образование – висше, степен – бакалавър, специалност - финанси, квалификация – икономист, допълнителна професионална квалификация вещо лице по специалност съдебни експертизи. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

Йорданка Митева Касидова, образование – висше, степен – бакалавър, специалност - финанси, квалификация – икономист, допълнителна професионална квалификация вещо лице по специалност съдебни експертизи. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Диан Сухел Кайали, образование – висше, степен – магистър, специалност - счетоводство и контрол, квалификация – счетоводство и контрол, икономист; Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

Диньо Стоилов Сарайдаров, образование – средно-специално, техникум по икономика, специалност – икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността, икономист-счетоводител.

Димитринка Николова Кабакова, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза, 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Илия Крумов Прокопев, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза, 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Митко Кирилов Краев, образование–висше, степен–магистър, специалности–финанси и селскостопанска техника, квалификация– икономист и машинен инженер, оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство, автомобилния транспорт и строителството. 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Видове:4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Недко Иванов Ангелов, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, финанси и счетоводство, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – съветник по икономико-правни въпроси, съдебно-счетоводни експертизи, сертификат – „Съдебно-счетоводен експерт-вещо лице”; „Международни счетоводни стандарти”.

Стоянка Димитрова Бончева, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, финанси и счетоводство, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, съдебно-счетоводен експерт – вещо лице, сертификат –„Международни счетоводни стандарти”.

Николинка Вълкова Русева, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, финанси и счетоводство, квалификация – икономист, съдебно – счетоводни експертизи, сертификат – съдебно-счетоводен експерт- вещо лице, синдик, оценител на земеделски земи. 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза.

Бою Иванов Боев, образование-висше, специалност-счетоводна отчетност, квалификация: икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – организация и методология на счетоводната отчетност; специалист по индустриални отношения, експерт–счетоводител, професионална квалификация по международни счетоводни стандарти, 4. Клас „Съдебно счетоводни експертизи” Видове: 4.1.Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза.

Ангел Георгиев Тепсизов, образование–висше, специалност–счетоводство и контрол, квалификация–икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност. 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Кета Ангелова Дечева, образование–висше, степен–магистър, специалност–стокознание, квалификация–стоковед, следдипломна квалификация - съдебно-счетоводни експертизи и експерт– проверител на измами, 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Васил Димитров Господинов, образование – висше, степен – магистър, специалност – застраховане и социално дело с професионална квалификация икономист-застраховател.

Десислава Николова Добрева, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител. 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Светлана Николова Димитрова, образование – висше, степен – бакалавър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист. 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Огнян Николов Бюлбюлев, образование–висше, степен–магистър, специалност-счетоводна отчетност, квалификация–икономист - счетоводител, допълнителна квалификация–експерт по банки и банково дело съдебно-счетоводни и финасово-ценови експертизи и експерт–оценител на машини, съоръжения, активи, земеделски земи. 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Атанас Стоянов Костов, Елхово, образование – средно-специално, техникум по икономика, специалност - икономика, квалификация – икономист-счетоводител; Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Гроздю Константинов Гроздев, образование – висше, специалност – икономика на транспорта, квалификация – икономист 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид: 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза.

Ели Йорданова Василева, образование – висше, специалност – публични финанси и икономика и управление на селското стопанство, професионална квалификация – магистър по икономика, международни счетоводни стандарти, специализация по управление на администрацията, организация на административната дейност и процеси; 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза.

Десислава Иванова Паскалева, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, трудов стаж – 7 год. 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Катя Колева Пенева, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, трудов стаж - 37год. специализация – ИУ на селищните системи; лиценз за оценка на машини и съоражения; 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Мария Косева Баева, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Цветан Иванов Атанасов, образование – висше, специалност – стокознание, квалификация – стоковед; 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза; 4.3.Съдебно-стокова експертиза.

Ваня Радева Цачева, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, професионална квалификация: социални дейности и счетоводство на предприятието/икономист-счетоводител, сертификат за експерт по финансови и социални проблеми и експерт-оценител на ДМА в медицинските учреждения; 4.Клас „Съдебно – икономически експертизи, Вид 4.3. Съдебно-стокова експертиза; 11. Клас „Други съдебни експертизи” – социално-икономически експертизи.    

Димитрина Тодорова Петрова, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – икономист - бизнес организатор, специализация – стопански бизнес, следдипломна квалификация по специалност съдебно-счетоводни експертизи и квалификация съдебно-счетоводен експерт – вещо лице; 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.    

Надежда Вакова Христова, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика; 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза; 4.3.Съдебно-стокова експертиза.    

Желязко Динков Желязков, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на търговски предприятия и за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза.

Николай Иванов Петров, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност –икономика на отбраната и сигурността и инженер по радиоелектроника, професионална квалификация – магистър по икономика; радиоинженер и философски проблеми на естествознанието. 4.Клас „Съдебно – икономически експертизи, Вид 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза.

Йонка Иванова Христова, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, свидетелство за следдипломна квалификация по специалност съдебно-счетоводни експертизи. 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.    

Биляна Михайлова Бояджиева, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър специалност – международен туризъм, с професионална квалификация – магистър по туризъм. 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза; 4.3.Съдебно-стокова експертиза.    

Нели Петкова Гагашева, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист – организатор на промишленото производство, сертификат за квалификация експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи. 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза; 4.3.Съдебно-стокова експертиза.    

Пейчо Герганов Петков, образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация - икономист по промишлеността – химия и металургия. 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза; 4.3.Съдебно-стокова експертиза.    

Ангел Тодоров Тодоров, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист. 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза.    

Маргарита Миткова Попова, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика. 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза; 4.3.Съдебно-стокова експертиза.    

Теодора Георгиева Стоянова, образование – висше, специалност – търг. бизнес и посредничество, квалификация – икономист-посредник, трудов стаж – 17г., 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид: 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза.

Борис Атанасов Борисов, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.  

Нели Петкова Вълчева - образование – висше, специалност – счетоводство и контрол; счетоводство на предприятието, квалификация – икономист-счетоводител, втора специалност - финанси; трудов стаж – 05г.,04м.; месторабота – ЕТ”Бизнес консулт-Нели Вълчева”-управител; 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид:4.1.Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза;

Добрин Тодоров Василев - образование – висше, специалност – счетоводство и контрол; трудов стаж – 05г.; месторабота- Счетоводна къща Фини & Добрин Василев - счетоводител ;4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид:4.1.Съдебно-счетоводна експертиза;

Пепа Георгиева Пашова - образование – висше, специалност – икономист по строителството, втора специалност -съдебно-счетоводни експертизи; трудов стаж – 33г.; месторабота – „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” – АД – водещ одитор в регионален отдел Контрол и одит; 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид:4.1.Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза;

Михаил Василев Михайлов - образование – висше, специалност – счетоводна отчетност; допълнителна квалификация – специализация на финансови ревизори; трудов стаж – 40 години, като вещо лице 21 години; 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза;

Тошка Василева Георгиева - образование - висше специалност – счетоводна отчетност; допълнителна квалификация – Организация и методология на счетоводната отчетност в промишлеността; трудов стаж – 7 години; 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.Съдебна финансово-икономическа експертиза,; 4.3. Съдебно-стокова експертиза;

Елисавета Асенова Стойкова - образование - висше, специалност - стопанско управление, допълнителна квалификация - "инж. Горско стопанство"; трудов стаж - 14 години; 4. Клас „Съдебно икономически експертизи” Вид: 4.2.Съдебна финансово-икономическа експертиза,;

 

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи”

 

Николина Нейчева Манолова, образование–висше, специалност - промишлено и гражданско строителство, квалификация–строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лиценз от агенция за приватизация „Оценка на недвижими имоти”; оценител на земеделски земи и трайни насаждения, 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи”.

Станка Панайотова Дженева - Динева, образование – средно-специално, строителен техникум, специалност - строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Фиданка Георгиева Дженкова, образование–висше, специалност - промишлено и гражданско строителство, квалификация–строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Марлена Серафимова Серафимова, образование – висше, специалност - транспортно строителство - пътно строителство. строителен инженер по транспортно строителство - пътно строителство, оценка на недвижими имоти, земеделски земи. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Атанаска Димитрова Димитрова, образование – средно-специално, техникум по строителство, специалност - геодезия и картография, квалификация –техник по геодезия и картография, строителен техник по геодезия, фотограметрия и земеустройство.

Димитър Борисов Стоянов, образование – висше, специалност – електрически машини и апарати, квалификация – електроинженер, оценка на машини и съоръжения.

Димитър Иванов Андреев, образование–висше, специалност - земеустройство, квалификация – инженер земеустроител; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Жанка Димова Михайлова – Колева, образование – средно-специално, строителен техникум, специалност - строителство и архитектура, квалификация - техник по строителство и архитектура; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Валентин Георгиев Симеонов, образование–висше, специалност - геодезия, квалификация – инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Милчо Гочев Димитров, образование – средно–специално, техникум по механотехника, специалност – технология на машиностроенето, студена обработка, квалификация – техник по технология на машиностроенето, студена обработка, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.

Атанас Иванов Димов, образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация –инженер по горско стопанство, строителен техник. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Валентина Борисова Илиева - Димова, образование–висше, специалност - земеустройство, квалификация – инженер земеустроител, оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Мария Димитрова Златева, образование–висше, специалност - геодезия, фотограметрия и картография. квалификация–строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недвижими имоти. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Елена Димова Лъскова, образование–висше, специалност - земеустройство, квалификация – инженер земеустроител, оценител на земеделски земи. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Станчо Колев Станчев, образование–висше, специалност - ДВГ, квалификация – машинен инженер, оценка на машини и съоражения, 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Мирослав Георгиев Минев, образование–висше, специалност - ДВГ, квалификация – машинен инженер, 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Стоян Илиев Банев, образование – висше, степен – магистър, специалност – технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, оценка на машини и съоражения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Иван Илиев Банев, образование–висше, специалност - промишлено и гражданско строителство, квалификация–строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Цветанка Димитрова Йорданова, образование – висше, специалност – хидромелиоративно строителство, квалификация –инженер водостроител, оценка на недвижими имоти, земеделски земи. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Митко Кирилов Краев, образование–висше, степен–магистър, специалности–финанси и селскостопанска техника, квалификация– икономист и машинен инженер, оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство, автомобилния транспорт и строителството. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.

Марийка Лазарова Воденичарова, образование–средно-специално, строителен техникум, специалност - архитектурен техник.

Свилена Георгиева Кехайова, образование – висше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, диплом за преквалификация – счетоводна отчетност  с квалификация – икономист – счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения.

Стойко Христов Пехливанов, образование – висше, степен – магистър, специалност – машиностроене, квалификация – машинен инженер с педагогическа специалност, автоексперт-оценител, автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Севдалин Димитров Дяков, образование – висше, степен – магистър, специалност – транспорт и енергетика, квалификация – машинен инженер, автоексперт, 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Дикран Бохос Бохосян, образование – висше, степен – магистър, специалност – транспортна техника и технологии, квалификация – машинен инженер, автотехническа експертиза; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична.

Пейо Генчев Даскалов, образование–полувисше; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Деян Йорданов Атанасов, образование – висше, степен магистър, специалност – транспорт и енергетика, квалификация - машинен инженер с педагогическа правоспособност, автоексперт-оценител, автотехническа експертиза; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Иво Иванов Узунов, образование – висше, специалност – изчислителна техника, спец. ПС, квалификация – инженер по радиоелектроника; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно - техническа експертиза.

Михаил Колев Михайлов, образование – висше, степен – магистър, специалност – транспорт и енергетика, квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, оценка на машини и съоръжения.

Евгения Георгиева Динева, образование–висше, специалност - земеустройство, квалификация – инженер земеустроител, оценител на земеделски земи.

Константин Михайлович Якубович, образование–висше, специалност - архитектура, 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Павлина Костова Колева, образование–висше, специалност - промишлено и гражданско строителство, квалификация–строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; 5.Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Димитър Славов Керемидчиев, образование–висше, специалност - промишлено и гражданско строителство, квалификация–строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Николай Колев Делев, образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, удостоверение за професионална квалификация по оценка на гори и земи в горския фонд, регистриран в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика, 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи”, Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Николай Христов Христов, образование – висше, образователна квалификационна степен – магистър, специалност – топло, газоснабдяване и вентилация, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини и съоражения и автоексперт, 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи”, Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.                                                                    

Йордан Парушев Господинов, образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер земеустроител, трудов стаж – 33 год., удостоверение за следдипломна квалификация – опресняване по специалността ТБТ, ХТ и ППО; Управление и икономически проблеми на качеството на строителството, 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи”, Вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза и 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Йордан Георгиев Събев, образование-висше, специалност – пожарна безопасност и техника; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

Пламен Илиев Василев, образование-висше, специалност – пожарна безопасност и техника; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.6. Съдебно- пожаротехническа експертиза.

Георги Господинов Георгиев, образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра; Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи”, Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза и 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Мария Петрова Шуманова, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи”, Вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Димитър Тодоров Игнев, образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи”, Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза и 5.5. Съдебно строително-техническа експертиза.

Ивелин Красимиров Кръстев, образование – висше, образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър, специалност – автотранспортна и земеделска техника, професионална квалификация – учител и инструктор за обучение на водачи на МПС кат. „С” и „Т”; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи”, Вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Николай Иванов Петров, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност –икономика на отбраната и сигурността и инженер по радиоелектроника, професионална квалификация – магистър по икономика; радиоинженер и философски проблеми на естествознанието; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Бойчо Гочев Узунов, образование – висше, специалност – автом. На производството, удостоверение за повишаване на квалификацията по противопожарна техника и безопасност. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

Милка Иванова Стаматова, образование – висше, специалност – ОПУС, квалификация – икономист по строителството, сертификат за оценителска правоспособност, удостоверение за оценител на земеделски земи, лиценз за оценки на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Ренета Тодорова Реванска, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – електротехника и финанси, квалификация – електроинженер с педагогическа правоспособност и икономист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Кольо Георгиев Гяуров, образование-висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност, квалификация – инженер по пожарна и аварийна безопасност. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

Живко Възкресенов Бянов, образование-висше, специалност – противопожарна техника и безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

Стоян Георгиев Тенев, образование-висше, специалност –транспортна техника и технологии. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.6. Съдебно- пожаротехническа експертиза.

Стоян Колев Тенев, образование-висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност, 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.6. Съдебно- пожаротехническа експертиза.

Благой Митев Димитров, образование-висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност. 5. Клас „Съдебни инженерни-технически експертизи” Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

Стоян Георгиев Стоянов, образование-висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

Кольо Димитров Петров, образование-висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

Анатоли Николаев Василев, образование-висше, специалност – защита при аварии и бедствия; защита на националната сигурност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

Нелиян Николаев Цонев, образование-висше, специалност – електроника и автоматика. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

Пламен Иванов Сулаков, образование-висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.6. Съдебно- пожаротехническа експертиза.

Николай Христов Георгиев, образование-висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.6. Съдебно- пожаротехническа експертиза.

Веселин Георгиев Атанасов, образование-висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.6. Съдебно- пожаротехническа експертиза.

Иван Георгиев Динев, образование-висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.6. Съдебно- пожаротехническа експертиза.

Янко Боянов Боянов, образование-висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

Венцислав Панев Димитров, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност –машиностроителни технологии и мениджмънт, професионална квалификация – машинен инженер-мениджър; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи” Вид: 5.1 Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза 5.5. Съдебно строително-техническа експертиза.

Атанас Петров Атанасов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене; с квалификация – инженер по експлоатация и ремонт на АТТ; втора специалност – Инструктор за обучение на водачи на МПС – категория „С”; трудов стаж –7 год.; месторабота-„Драйвкар”-ЕООД – управител; 5 Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи”;Вид: 5.2.Съдебна автотехническа експертиза;

Мария Димитрова Златева – образование – висше; специалност – инженер по геодезия, фотограметрия и картография; Сертификат за оценителска правоспособност рег.№ 100100388/2009г. за оценка на недвижими имоти, издаден от КНОБ; 5 Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи”;Вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза;

Димитър Иванов Бъчваров - образование – висше, специалност – офицер от РТВ – военен инженер по РЛС и инженер радиоелектроника; трудов стаж – 14 години; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи”; Вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-техническа експертиза;

Петьо Благоев Гицов - образование – висше, специалност – строителство на ж.п. линии, пътища и мостове; трудов стаж – 22 години; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи”; Вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза;

Калоян Христов Куцаров - висше, специалност- АСУ-експерт и ремонт на АСУ за ПВО във факултет на ПВО и КИС; с квалификация - компютърни системи технологии; трудов стаж 11г.; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи”; Вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза;

 

6.Клас „Съдебно биологични експертизи”

 

Иван Тотев Иванов, образование – висше, специалност–зооинженерство, квалификация – зооинженер,

Митко Тодоров Петев образование – висше специалност - зооинженерство, квалификация – зооинженер.

Елена Димитрова Гинева, образование – висше, специалност - зооинженерство, квалификация – зооинженер.

Елена Колева Николова, образование – висше, специалност – зоотехник, квалификация – зооинженер; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.

Георги Янков Стойчев– образование – висше – Зоотехника и ветеринарна медицина, специалност – зооинженерство; трудов стаж – 20г.; 6. Клас „Съдебно биологични експертизи”; Вид: 6.2.Съдебно-зоологическа експертиза;

 

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия”

 

Диана Иванова Иванова - образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмасите; втора специалност - маркетинг, мениджмънт; трудов стаж - 17г.;   7 Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия”;7.1. Съдебно-химическа експертиза;

Мая Иванова Кичева - образование – висше, Биологическия факултет; специалност – молекулярна и функционална биология, месторабота – Проген ООД-гр.София ; заемана длъжност – управител и експерт; трудов стаж 24 год.; трудов стаж като вещо лице – 10 години; 7 Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия”;7.1. Съдебно-химически експертиза /определяне и количествен анализ на наркотичнии упойващи вещества, алкхол и др. в биологични проби и обекти/;

 

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи”

 

Мария Димитрова Златева, образование–висше, специалност - геодезия, фотограметрия и картография. квалификация–строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недвижими имоти. 8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи” Вид: 8.2. Съдебно- агротехническа експертиза.

 

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи”

 

10. Клас „ Оценителни експертизи”

 

Мария Димитрова Златева –образование – висше; специалност – инженер по геодезия, фотограметрия и картография; Сертификат за оценителска правоспособност рег.№ 810100028/2010г. за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, издаден от КНОБ; месторабота – ОСЗ”Тунджа”-Ямбол-старши експерт; 10 Клас „Оценителни експертизи”;

 

11. Клас „ Други съдебни експертизи”

 

Ервант Гарбис Ованесян, образование – средно – специално техникум по механотехника, специалност – машинен техник, бижутерия, златарство.    

Елена Николова Георгиева, образование – висше, специалност - предучилищна педагогика, квалификация – детски учител.

Елена Мирчева Даскалова, образование – висше, фармацевт, специалност - организация и икономика на аптечното дело.

Ваня Радева Цачева, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, професионална квалификация: социални дейности и счетоводство на предприятието / икономист-счетоводител, сертификат за експерт по финансови и социални проблеми и експерт-оценител на ДМА в медицинските учреждения, 11. Клас „Други съдебни експертизи” – социално-икономически експертизи.

Ангел Димитров Янчев, образование – средно професионално –техническо училище по строителство, майсторско свидетелство от Национална занаятчийска камара за занаят – бижутерство.  

Мая Иванова Кичева, 11.Клас „Други съдебни експертизи”; 11.1. Молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; 11.2. Определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генно-модефицирани организми /ГМО/, с молекулярно-генетични методи; 11.3. експертиза по писмени данни, касаещи 11.1. и 11.2.;

Надежда Иванова Димитрова, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, магистърска програма - управление на институциите за социална работа и удостоверение за достъп до класифицирана информация: 11. Клас „Други съдебни експертизи”.