1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Декларации

Размер на текста:

 

Декларации

Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество . Регистър  Декларации
Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество – встъпителни декларации, ежегодни декларации, декларации при освобождаване от длъжност и декларации за промяна на декларираните обстоятелства. Регистър  Декларации

 Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 в сроковете по чл. 38 и чл. 39 от ЗПКОНПИ.