1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Дела по ЗДОИ

Размер на текста:

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ЯМБОЛ
Справка за дела по ЗДОИ

 

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Административно дело No 256/2014, I състав Други административни дела М.С.С. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Решение от 22.1.2015г.
2 Административно дело No 259/2014, VI състав Други административни дела М.С.С. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ХРИСТО Й. ХРИСТОВ
Решение от 4.2.2015г.
3 Административно дело No 21/2015, I състав Други административни дела И.Д.К. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Определение от 16.2.2015г.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 25.5.2015
Административно дело № 3298/2015
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛ.ЧАСТНАТА ЖАЛБА И ПРЕКРАТЯВА П-ВОТО ПО ДЕЛОТО.
В законна сила от 25.2.2015г.
4 Административно дело No 60/2015, IV състав Други административни дела И.Д.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
Определение от 23.4.2015г.
В законна сила от 5.5.2015г.
5 Административно дело No 75/2015, VII състав Други административни дела И.Д.К. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
Решение от 3.7.2015г.
6 Административно дело No 179/2015, IV състав Други административни дела И.Д.К. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
Решение от 17.12.2015г.
7 Административно дело No 189/2016, V състав Закон за достъп до обществена информация М.С.С. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Решение от 18.11.2016г.
8 Административно дело No 204/2016, II състав Закон за достъп до обществена информация В.И.Д. КМЕТ НА КМЕТСТВО С. МИЛАДИНОВЦИ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Определение от 3.10.2016г.
В законна сила от 18.10.2016г.
9 Административно дело No 267/2016, VI състав Закон за достъп до обществена информация Н.В.Ф. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
Определение от 5.12.2016г.
В законна сила от 28.1.2017г.