1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Сигнали за корупция


    Ако Ви станат известни факти и обстоятелства, свързани с поставянето на частен интерес на съдебен служител, който може да включва личен за него интерес, или интереси на свързани с него лица, ако откриете проблеми в поведението на съдебен служител в Административен съд - Ямбол, водещи към съмнения от Ваша страна за корупция, имате основание да подадете сигнал до нас, за да извършим проверка.

    За нас е важно да получаваме Вашите сигнали, оплаквания и предложения за промяна в работата ни. Не се страхувайте да ни сигнализирате и за случаи на корупция! За тази цел на входа на Административен съд – Ямбол сме поставили кутии. Можете да ползвате и електронните ни адреси или да попълните оналйн формата по - долу:

E–mail : as_yambol@lex.bg ; adms_yambol@yambollan.com
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН - 046/ 66 31 69

Глава седма от ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ :

ЗАЩИТА НА ПОДАЛИЯ СИГНАЛ
Чл. 32. (1) Лице, което е подало сигнал за конфликт на интереси, не може да бъде преследвано само за това.

(2) Лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала, са длъжни да:

1. не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;

2. не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;

3. опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица.

(3) Лицата по ал. 2 предлагат на съответните ръководители предприемането на конкретни мерки за опазване достойнството на подалия сигнала, включително мерки, които да предотвратяват действия, чрез които му се оказва психически или физически тормоз.

(4) Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало искане, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред.


    Моля попълнете всички задължителни полета отбелязани с *.

captcha
Презареди