1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Административен съд Ямбол – "съд – модел" за втори пореден път

Размер на текста:

 

За втори пореден път Административен съд – Ямбол беше избран за съд-модел по проекта "Усъвършенстване на работните процеси в съда", изпълняван от Сдружение "Програма за развитие на съдебната система" (ПРСС) и финансиран от фондация "Америка за България". Специалният плакет беше връчен на специална церемония в Трявна, където се проведе среща на председателите на съдилища-модели и съдилища-партньори. На срещата, открита от Велислава Делчева, председател на Управителния съвет на ПРСС, присъстваха председателят на Ямболския административен съд Диана Петкова и съдебният администратор Жанета Трифонова. Девет съдилища бяха обявени за "съд-модел" по втория План за подобряването на работата на съда (План 2). Този план е в основата на проекта и се състои от 24 стандарта за качество. Административен съд - Ямбол постигна най-високият резултат в страната като покри 84 процента от тези страндарти и поради това, за втори път беше обявен за съд – модел. Освен това, беше отбелязано, че наградата се дава "за изключително успешната комуникационна политика, отличена и от Европейската комисия и Съвета на Европа с "Кристалните везни на правосъдието" през 2010 година и за това, че плува уверено във водите на новите медии с присъствие дори в социалната мрежа Фейсбук".

На церемонията по награждаването поздравления поднесоха министърът на правосъдието Диана Ковачева, председателят на Върховния касационен съд проф. д-р Лазар Груев, членът на Висшия съдебен съвет Радка Петрова и председателят на Окръжен съд – Габрово Севдалина Герова.

Освен Административен съд – Ямбол, още осем съдилища в България бяха обявени за съдилища – модели: Административен съд- Разград, Административен съд – Русе, Окръжен съд – Варна, Окръжен съд – Враца, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Смолян, Районен съд – Благоевград и Районен съд – Чепеларе. През април Висшият съдебен съвет (ВСС) прие като препоръчителни за всички съдилища в страната стандартите на План 2.