1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Два ПОС-терминала за улеснение на клиентите на Административен съд - Ямбол

Размер на текста:

 

В Информационния център на Административен съд – Ямбол вече са монтирани два ПОС-терминала, които ще обслужват клиентите на съда, които искат да заплащат услугите с банкови карти. Устройствата ще се използват само за приемане на плащания на държавни такси: за образуване на дело, за заверени и незаверени преписи, изпълнителни листи, удостоверения, такси за вещи лица и свидетели. ПОС-терминалните устройства важат за всички видове дебитни карти.

Това е поредната услуга, която ръководството на Административен съд – Ямбол въвежда, за да улесни обслужването на гражданите в съда.