1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Работна среща на съдебни служители от административните съдилища

Размер на текста:

 

По инициатива на АдмС - Ямбол, в Учебен център на ВАС - с. Лозенец, се проведе първата работна среща на съдебни служители от административните съдилища Варна, Габрово, Плевен, Сливен и Ямбол, членове на Сдружение на администрацията на ОСВ.

Официални гости на срещата бяха г-н Александър Николов – Главен секретар на ВАС и Председател на Сдружението, г-н Асен Мингов и г-н Спас Манов, както и ръководители на административни съдилища.

Срещата премина при огромен интерес от страна на участниците. Представени бяха основните цели на Сдружението, насочени към развитие и утвърждаване авторитета на съдебните служители, защита на професионалните, социалните, материалните и интелектуалните интереси на администрацията на ОСВ.

Г-н Спас Манов запозна присъстващите с процесите, свързани със стартирането на Единната деловодна информационна система в административните съдилища.