1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Пореден урок по образователната програма

Размер на текста:

 

Днес 26.02.2018г., в Административен съд Ямбол се проведе поредният урок по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Темата на урока бе: „Професия „съдия“! Как се става съдия – изисквания, според ЗСВ? Човекът под тогава – качества, които трябва да притежава съдията. Статут на административните съдии в РБългария“.

Лектор по темата бе съдия Ваня Бянова-Нейкова. Урокът премина при изключителен интерес от страна на учениците. Съдия Бянова запозна с основните изисквания, както и качествата, на които трябва да отговаря съдията.

Особен интерес предизвика казусът, с който съдия Бянова запозна присъстващите и съответно разясни неговото решаване, което ще подлежи на обсъждане в следващия урок на 12.03.2018г.