1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Общото събрание за обсъждане на годишния доклад за дейността на Административен съд Ямбол за 2017 г.

Размер на текста:

На 30.03.2018г. от 10.00 часа в конферентната зала на х-л „Диана палас“, гр.Ямбол ще се проведе Общото събрание за обсъждане на годишния доклад за дейността на Административен съд Ямбол за 2017г.

Пълният доклад за дейността на АдмС Ямбол е публикуван на интернет-сайта на съда.