1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Образувани дела по изборния кодекс

Размер на текста:

 

Пред Административен съд Ямбол са постъпили две жалби по Изборния кодекс със страни - оспорващ Георги Иванов Георгиев, в качеството му на областен координатор на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, упълномощен от Красимир Дончев Каракачанов, в качеството му на законен представител на партията - и ответник Общинска избирателна комисия – гр.Болярово.

По жалбите са образувани две административни дела с № 340 и 341 по описа на съда за 2019г.

Предвид обстоятелството, че жалбите касаят един и същи административен акт и са с едни и същи страни, административно дело №341/2019г. по описа на съда е прекратено и присъединено към адм.дело№340/2019г. по описа на АдмС Ямбол.

С определение №512/01.10.2019г. по адм.дело №340/2019г. по описа на съда, жалбата е оставена без разглеждане, производството по делото е прекратено и същото е изпратено по компетентност на ВАС.