1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Решение по административно дело №378/2019г.

Размер на текста:

 

С Решение №242 от 31.10.2019г., състав на Административен съд Ямбол, след разглеждане в открито съдебно заседание на административно дело №378 по описа на съда за 2019г., насрочено за 31.10.2019г. ОТХВЪРЛЯ като неоснователни жалбите на Партия "Българска нова демокрация", представлявана от Б.В. чрез пълномощника Г.Д., Г.С. и Инициативен комитет за издигане на Г.С. за независим кандидат за кмет на община Ямбол против Решение № 87-МИ/15.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия-Ямбол в частта му, с която установява извършено нарушение на изискванията на чл.183, ал.1, изречение второ от ИК и т.17 от Решение № 794-МИ/27.08.2019 г. на ЦИК в агитационни материали, изразяващо се в изготвяне, поставяне и разпространяване на агитационни материали за независим кандидат за кмет Г.С. и партия „Българска нова демокрация“, които не съдържат задължителната информация от чие име се издават и указва на кмета на Община Ямбол да премахне и изземе незабавно агитационните материали за независим кандидат за кмет Г.С. и партия „Българска нова демокрация“, разпространени в нарушение на Изборния кодекс и Решение № 794-МИ/27.08.2019 г. на ЦИК на територията на община Ямбол - ул.“Граф Игнатиев“, ж.к.“Граф Игнатиев“ /покрай хипермаркет „Славекс“, ЦДГ „Биляна“/, “Крайречен булевард“, ул.“Индже войвода“, ул.“Димитър Благоев“, ул.“Жорж Папазов“, ул.“Преслав“, ул.“Търговска“, ул.“Милин камък“, ул.“Надежда“ покрай ОУ „Любен Каравелов“, ул.“Мраморно море“, ж.к.“Диана“, ж.к.“Хале“, ж.к.“Златен рог“, ул.“6-ти септември“, ул.“Атанас Кратунов“, ул. “Ал.Зограф“, ул.“Оборище“, ул.“Руен“, ж.к. “Възраждане“.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.