1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Жалба по адм. дело №378/2019

Размер на текста:

 

Пред Административен съд - Ямбол са постъпили жалби от Партия „Българска нова демокрация“, представлявана от Борислав Любенов Великов, чрез пълномощника Галин Димитров Димитров, Георги Иванов Славов и Инициативен комитет за издигане на Георги Иванов Славов за независим кандидат за кмет на Община Ямбол против Решение №87-МИ/15.10.2019г. на Общинска избирателна комисия-Ямбол, в частта му, с която установява извършено нарушение на изискванията на чл.183 ал.1, изр.второ от ИК и т.17 от Решение №794-МИ/27.08.2019г. на ЦИК.

По жалбите е образувано административно дело №378 по описа на съда за 2019г., като страни по делото са: оспорващи – Партия „Българска нова демокрация“, представлявана от Борислав Любенов Великов, чрез пълномощника Галин Димитров Димитров, Георги Иванов Славов –независим кандидат за кмет на Община Ямбол и Инициативен комитет за издигане на Георги Иванов Славов за независим кандидат за кмет на Община Ямбол, представляван от адв.Георги Георгиев; ответна страна – Общинска избирателна комисия-Ямбол, чрез председателя Екатерина Янева и заинтересована страна – Инициативен комитет „Да спасим град Ямбол от кмета“, представляван от Каньо Канев и Красимир Стойчев.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 31.10.2019г. – 09.30 часа.