1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Жалба по адм. дело №389/2019

Размер на текста:

Пред Административен съд - Ямбол е постъпила жалба от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от К.Н., чрез упълномощения представител К.С. против Решение от 28.10.2019г. в част ІV и VІ на Общинска избирателна комисия – Тополовград.

По жалбата е образувано административно дело №389 по описа на съда за 2019г., като страни по делото са: оспорващ – Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, чрез упълномощения представител К.С.; ответна страна – Общинска избирателна комисия-Тополовград, чрез председателя К.Д. и заинтересовани страни – ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ; ПП „ГЕРБ“; „ВЪЗРАДАНЕ“; А.Д.А; Б. Д. Б.; Б.Х.Б.; В.И.С.; Д.Д.Н; К.Г.Г.; К.И С.; К.Т.С.; К.В.И.; М.Л.Б.; Н.А.С.; П.З.Я.; П.М.М.; С.Г.М; С.Г.Г; Т.Д. К.; Я А.И.;

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 04.11.2019г. – 10.00 часа.