1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Решение по административно дело №389/2019г.

Размер на текста:

С Решение №249 от 05.11.2019г., състав на Административен съд Ямбол, след разглеждане в открито съдебно заседание на административно дело №389 по описа на съда за 2019г., насрочено за 04.11.2019г. ПОТВЪРЖДАВА Решение №95-МИ/28.10.2019г., в частта по т.ІV и по т.VІ на Общинска избирателна комисия – Тополовград за избиране на общински съветници.

Решението може да бъде оспорено пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването на страните.