1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Проекти и програми

Размер на текста:

 

Проектът е начинание, което изисква нов тип организация на съществуващите човешки, материални и финансови ресурси за постигането на предварително зададени и уникални по своята спецификация задачи в рамките на ограничен бюджет и срок. Водейки се от това определение, Административен съд – Ямбол намери формулата - за да успееш в реализирането на проекти, трябва да действаш!