1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Програма за работа на Административен съд – Ямбол с ученици

Размер на текста:

 

 

 

 

Образователна програма с ученици от ОУ "Димчо Дебелянов"

2016 г. – 2017 г.

 

 

УЧИЛИЩЕДАТАОТГОВОРНИЦИ/ НАСТАВНИЦИТЕМИЛЕКТОРИ
ПГ "В. Левски" - гр. Ямбол - 11 б клас 25.10.2016 г.  Жанета Трифонова - съдебен администратор 1. Съдебната система в Република България
- Структура на съдебната система.
- Функции на съдебната власт.
- Разделение на властите според Конституцията на Република България.
- Върховният административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в България.
съдия Д. Стаматова
ПГ "В. Левски" - гр. Ямбол - 11 б клас 12.12.2016 г  Жанета Трифонова - съдебен администратор 2. Конституцията на Република България.
- Защо Конституцията е основният закон на страната ни?
- Преглед на основните начала в Конституцията на Република България.
- Преглед на основните права и задължения на гражданите.
- Съдебната власт, според Конституцията на Република България.
съдия В. Бянова
ПГ "В. Левски" - гр. Ямбол - 11 б клас 27.02.2017 г.  Жанета Трифонова - съдебен администратор 3. Професия "съдия"!
- Как се става съдия – изисквания, според Закона за съдебната власт?
- Човекът под тогата - качества, които трябва да притежава съдията.
- Статут на административните съдии в Република България.
съдия В. Бянова
ПГ "В. Левски" - гр. Ямбол - 11 б клас 13.03.2017 г.  Жанета Трифонова - съдебен администратор 4. Що е административно правосъдие?
- Върховен административен съд. Компетентност на административните съдилища в Република България.
- Административно нарушение - престъпление ли е то?
- Последици от административните нарушения, административни наказания. “Виновен ли си и каква е вината ти, ако.../казус/”.
- Ако пътен полицай ми състави акт за нарушение на Закона за движение по пътищата, но аз считам, че не съм извършил нарушение – какво следва?
- Как практически следва да подходят учениците в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания /като ползватели на услуги, като свидетели на престъпления, като участници в ПТП и др./?
съдия Д. Стаматова
ПГ "В. Левски" - гр. Ямбол - 11 б клас 08.05.2017 г.  Жанета Трифонова - съдебен администратор 5. Правата ни като граждани на Европейския съюз.
- Основни положения в законодателството, свързани със статута на учениците.
- Правила и поведение в училище.
- Права и задължения на учениците.
- Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури. Органи, които могат да им предложат подкрепа и защита.
съдия Д. Стаматова и съдия В. Бянова
Забележка: Темите са съобразени с възрастта на учениците и  ще се провеждат в рамките на Часа на класа. Датите на провеждане на обученията подлежат на доуточняване.