1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Указания за ползване на справките

Размер на текста:

Справка за насрочени заседания - Търсенето в справката за насрочени съдебни заседания се реализира чрез сътоветното поле, в което може да се търси по различни критерии (номер на дело, година или по текст), при което се осъществява филтриране на делата.

Справка за постановени съдебни актове - Търсенето на съдебния акт в показаната страница се извършва чрез клавишната комбинация (CTRL+F) по номер на дело и година от таблично предоставена справка за съответната година.

Справка за влезли в сила съдебни актове - Търсенето се извършва по аналогичен начин на справката за постановени съдебни актове .

Справка за протоколи от открити съдебни заседания - Търсенето на протокол от открито съдебно заседание се извършва по аналогичен начин на справката за постановени съдебни актове .

Справка за съдебни дела в ЦУБИПСА - Търсенето на съдебния акт по разширени критерии се извършва чрез  препратка към Централизирания уеб базиран интерфейс за публикуваните съдебни актове.

 

При констатирани проблеми или затруднения при достъпването на справките се обадете на тел: 046 681016