1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Насрочени заседания

Размер на текста:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ЯМБОЛ
Справка за насрочени дела
за периода от 18.10.2019г. до 31.12.2019г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникСъдия - докладчик и председател на съдебния съставНасрочване на делото
1 Административно дело No 293/2019, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.К.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
18.10.2019 10:00
2 Административно дело No 225/2019, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС Н.К.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
22.10.2019 9:30
3 Административно дело No 260/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Я.П.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО-ГР.ЕЛХОВО Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
22.10.2019 10:00
4 Административно дело No 297/2019, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия С.Г.Г. НАЧАЛНИК НА РУ ПОЛИЦИЯ-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
22.10.2019 10:30
5 Административно дело No 298/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Г.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
23.10.2019 10:00
6 Административно дело No 300/2019, VI състав ДОПК МИНАС-М ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
23.10.2019 10:30
7 Административно дело No 315/2019, VI състав КСО М.В.С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
23.10.2019 10:30
8 Административно дело No 268/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Г.С.,
И.Д.С.
ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
23.10.2019 11:00
9 КАНД No 137/2019, II състав ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД-ГР.СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - ГР. СОФИЯ Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
24.10.2019 9:00
10 КАНД No 145/2019, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” Е.Н.А. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ,ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКА, ТУ-БУРГАС-ГР.БУРГАС Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
24.10.2019 9:00
11 Административно дело No 337/2019, IV състав ДОПК ЕТ И.-9.-Д.И. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
25.10.2019 9:30
12 Административно дело No 335/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БРАТЯ СОТЕВИ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
25.10.2019 9:45
13 Административно дело No 326/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.М.Б. ГЕОРГИ ЙОНКОВ-НАЧАЛНИК ГРУПА В РУ ЕЛХОВО КЪМ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
25.10.2019 10:00
14 Административно дело No 309/2019, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БИО ДАР-2013 ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
28.10.2019 9:00
15 Административно дело No 336/2019, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.С.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР-ЯМБОЛ, РУ ЕЛХОВО Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
28.10.2019 9:15
16 Административно дело No 334/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.И.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА-ГР.СТРАЛДЖА Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
28.10.2019 9:30
17 Административно дело No 127/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.Н.,
С.И.М.,
П.Й.Б.,
З.М.С.,
Д.С.Ч.,
Р.А.С.,
С.П.С.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
29.10.2019 9:00
18 Административно дело No 321/2019, V състав Закон за движението по пътищата ХЕФЕСТ ГЕОТЕХ ДРИЛИНГ ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЯМБОЛ КЪМ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
29.10.2019 10:00
19 Административно дело No 272/2019, V състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица Д.А.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
29.10.2019 10:30
20 Административно дело No 311/2019, III състав Закон за социално подпомагане Р.К.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
6.11.2019 9:30
21 Административно дело No 330/2019, III състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Т.Н.Н. КОМАНДИРА НА ЧЕТВЪРТИ АРТИЛЕРИЙСКИ ПОЛК-ГР.АСЕНОВГРАД Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
6.11.2019 9:30
22 Административно дело No 310/2019, III състав КСО С.В.В. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
6.11.2019 10:00
23 Административно дело No 319/2019, III състав ДОПК ЧАНЕВИ-ТРАНС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
6.11.2019 10:00
24 Административно дело No 132/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. РИВЪРС ИНВЕСТ ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
6.11.2019 10:30
25 КАНД No 140/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.П.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
7.11.2019 9:00
26 КАНД No 142/2019, I състав ЗАНН: Общини А.Я.М. ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
7.11.2019 9:00
27 КАНД No 144/2019, I състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
7.11.2019 9:00
28 КАНД No 146/2019, I състав ЗАНН: АДФИ С.Й.Р. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-ГР.СОФИЯ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
7.11.2019 9:00
29 Административно дело No 301/2019, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ А.М.Г. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
8.11.2019 11:00
30 Административно дело No 253/2019, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.Ц.Н. НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
11.11.2019 9:30
31 Административно дело No 266/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.К.П. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ КЪМ МО-НАЧАЛНИК ОТДЕЛ СД В ДИРЕКЦИЯ СОЦ. ПОЛИТИКА В МО НА РБ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.11.2019 9:30
32 Административно дело No 324/2019, V състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица БОРОВЕЦ ИНВЕСТ 2012 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.11.2019 10:00
33 Административно дело No 273/2019, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ГР.СОФИЯ НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.11.2019 10:30
34 Административно дело No 197/2019, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА СТРАЛДЖА-ГР.СТРАЛДЖА НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.11.2019 11:30
35 Административно дело No 278/2019, VI състав Закон за държавния служител М.Н.Д. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.11.2019 9:30
36 Административно дело No 338/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД-ГР.ТОПОЛОВГРАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ УТС И РЪКОВОДИТЕЛ НА НО НА ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.11.2019 10:00
37 Административно дело No 345/2019, VI състав КСО Т.К.В. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.11.2019 10:00
38 Административно дело No 251/2019, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси АФАТСУ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО-ГР.ЕЛХОВО Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.11.2019 10:30
39 Административно дело No 256/2019, VI състав Закон за държавния служител Г.П.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.11.2019 10:30
40 Административно дело No 292/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.И.К. ДИРЕКТОР НА ПОДЕЛЕНИЕ СОЦ.БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ В СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.11.2019 11:00
41 Административно дело No 361/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ Ф.И.Р.-С.Д. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.11.2019 11:00
42 КАНД No 106/2019, II състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ-ГР. СОФИЯ Е.А.А. Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
14.11.2019 9:00
43 КАНД No 130/2019, II състав ЗАНН: МВР М.Х.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
14.11.2019 9:00
44 КАНД No 143/2019, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” Д.С.П. ТД "ЮЖНА МОРСКА" ГР.БУРГАС ПРИ АГЕНЦИЯ " МИТНИЦИ" Председател:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
14.11.2019 9:00
45 Административно дело No 327/2019, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители МУРРА 2002 ООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.11.2019 9:30
46 Административно дело No 347/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.К.К. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.11.2019 9:30
47 Административно дело No 357/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.М.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.11.2019 10:00
48 Административно дело No 358/2019, IV състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) В.И.Д. КМЕТА НА КМЕТСТВО С.МИЛАДИНОВЦИ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
22.11.2019 10:15
49 Административно дело No 364/2019, IV състав Закон за водите КМЕТА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД-ГР.ТОПОЛОВГРАД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ-ГР.ХАСКОВО Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
22.11.2019 10:30
50 Административно дело No 328/2019, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОМЕЙТ ООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
22.11.2019 10:45
51 Административно дело No 312/2019, IV състав Закон за данък върху добавената стойност Х.Ж.Ж. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
22.11.2019 11:00
52 Административно дело No 265/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители С.Д.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
26.11.2019 9:30
53 Административно дело No 322/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители Х.Г.Ф. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
26.11.2019 10:00
54 Административно дело No 332/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.П.П. ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД-ГР.ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
26.11.2019 10:00
55 Административно дело No 339/2019, V състав Закон за семейни помощи за деца Н.А.И. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
26.11.2019 10:00
56 Административно дело No 360/2019, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.Г.Г. ВПД НАЧАЛНИК НА РУ ТУНДЖА КЪМ ОД НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
26.11.2019 10:30
57 Административно дело No 365/2019, VI състав ДОПК ЕТ Д.З. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ДИРЕКЦИЯ ОД ПЛОВДИВ, ГД ФК В ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
27.11.2019 10:00
58 Административно дело No 254/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.К.П. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
4.12.2019 9:30
59 Административно дело No 359/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.К.М. ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
10.12.2019 10:00
60 Административно дело No 350/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
10.12.2019 10:30