1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Насрочени заседания

Размер на текста:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ЯМБОЛ
Справка за насрочени дела
за периода от 27.11.2019г. до 31.12.2020г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникСъдия - докладчик и председател на съдебния съставНасрочване на делото
1 Административно дело No 365/2019, VI състав ДОПК ЕТ Д.З. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ДИРЕКЦИЯ ОД ПЛОВДИВ, ГД ФК В ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
27.11.2019 10:00
2 Административно дело No 268/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Г.С.,
И.Д.С.
ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
27.11.2019 10:30
3 Административно дело No 369/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Х.А. ОУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-ГР.СТРАЛДЖА,
Н.Е.П.
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
27.11.2019 10:30
4 Административно дело No 375/2019, VI състав КСО Е.М.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
27.11.2019 11:00
5 Административно дело No 397/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕМ ДЖИ И КО ООД-ГР.ЯМБОЛ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
2.12.2019 9:00
6 Административно дело No 400/2019, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Х.М.М. ДИРЕКТОРА НА ОД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
2.12.2019 9:15
7 Административно дело No 254/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.К.П. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
4.12.2019 9:30
8 Административно дело No 377/2019, III състав КСО М.Ж.Ш. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
4.12.2019 9:30
9 Административно дело No 330/2019, III състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Т.Н.Н. КОМАНДИРА НА ЧЕТВЪРТИ АРТИЛЕРИЙСКИ ПОЛК-ГР.АСЕНОВГРАД Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
4.12.2019 11:00
10 КАНД No 154/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Д.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
5.12.2019 9:00
11 КАНД No 155/2019, I състав ЗАНН: НАП ЦУ НА НАП, ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-БУРГАС-ГР.БУРГАС ЕТ Б.-П.Х. Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
5.12.2019 9:00
12 Административно дело No 334/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.И.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА-ГР.СТРАЛДЖА Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
9.12.2019 9:00
13 Административно дело No 253/2019, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.Ц.Н. НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
9.12.2019 9:20
14 Административно дело No 216/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
10.12.2019 9:30
15 Административно дело No 356/2019, V състав Закон за защита на личните данни Б.Я.М. РАЙОНЕН СЪД-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
10.12.2019 10:00
16 Административно дело No 359/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.К.М. ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
10.12.2019 10:00
17 Административно дело No 384/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АУКЦИОН БГ ООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
10.12.2019 10:00
18 Административно дело No 350/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
10.12.2019 10:30
19 Административно дело No 354/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ПОЛИССТРОИ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
10.12.2019 11:00
20 Административно дело No 345/2019, VI състав КСО Т.К.В. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
11.12.2019 10:00
21 Административно дело No 402/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди СЕЛЕКТ СОЛО ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
11.12.2019 10:00
22 Административно дело No 386/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.Х.А. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
11.12.2019 10:30
23 Административно дело No 417/2019, VI състав Закон за достъп до обществена информация СНЦ МУЗИКАУТОР-ГР.СОФИЯ КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
11.12.2019 10:30
24 Административно дело No 395/2019, VI състав Закон за защита на потребителите ЕЙЧ ДЖИ-КРЕДИТ ГРУП ООД ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
11.12.2019 11:00
25 КАНД No 153/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.К.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.12.2019 9:00
26 КАНД No 156/2019, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” А.А.Г. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ,ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКА, ТУ-БУРГАС-ГР.БУРГАС Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
12.12.2019 9:00
27 Административно дело No 387/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СЛАВИДОР ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
13.12.2019 9:30
28 Административно дело No 394/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС 2014-2020 В МОСВ-ГЛ.ДИРЕКТОР НА ГЛ.ДИРЕКЦИЯ ОПОС-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
13.12.2019 9:45
29 Административно дело No 370/2019, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ц.Х.Н. МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
13.12.2019 10:00
30 Административно дело No 382/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.Д.Г. ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
13.12.2019 10:00
31 Административно дело No 408/2019, IV състав ДОПК ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА СТЕЗИВЕТ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
13.12.2019 10:30
32 Административно дело No 266/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.К.П. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ КЪМ МО-НАЧАЛНИК ОТДЕЛ СД В ДИРЕКЦИЯ СОЦ. ПОЛИТИКА В МО НА РБ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
17.12.2019 9:30
33 Административно дело No 272/2019, V състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица Д.А.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
17.12.2019 10:00
34 Административно дело No 379/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.И.Т. ИНСПЕКТОР В ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПЛАТЕНИ ЗОНИ ЗА ПАРКИРАНЕ ГР. ЯМБОЛ - ДИАНА КРЪСТЕВА БОНЕВА Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
17.12.2019 10:30
35 Административно дело No 385/2019, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ СВ. ЙОАН РИЛСКИ ООД-ГР.ЯМБОЛ ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
17.12.2019 10:30
36 Административно дело No 388/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.С.В. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
17.12.2019 10:30
37 Административно дело No 347/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.К.К. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
18.12.2019 9:30
38 Административно дело No 392/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Е.М.,
Д.М.Д.,
Д.М.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
18.12.2019 9:30
39 Административно дело No 407/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ПРОФИТ АД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
18.12.2019 10:45
40 Административно дело No 327/2019, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители МУРРА 2002 ООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
18.12.2019 11:00
41 Административно дело No 324/2019, V състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица БОРОВЕЦ ИНВЕСТ 2012 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
7.1.2020 10:30
42 Административно дело No 405/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ С.С.А. ДИРЕКТОРА НА ОД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
8.1.2020 10:00
43 Административно дело No 364/2019, IV състав Закон за водите КМЕТА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД-ГР.ТОПОЛОВГРАД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ-ГР.ХАСКОВО Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
10.1.2020 10:30
44 Административно дело No 328/2019, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОМЕЙТ ООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
10.1.2020 11:00
45 Административно дело No 390/2019, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.А.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
13.1.2020 9:00
46 Административно дело No 332/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.П.П. ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД-ГР.ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
14.1.2020 10:00
47 Административно дело No 360/2019, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.Г.Г. ВПД НАЧАЛНИК НА РУ ТУНДЖА КЪМ ОД НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
14.1.2020 10:00
48 Административно дело No 322/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители Х.Г.Ф. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
14.1.2020 10:30
49 КАНД No 157/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
16.1.2020 9:00
50 КАНД No 158/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.К.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
16.1.2020 9:00
51 Административно дело No 256/2019, VI състав Закон за държавния служител Г.П.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
22.1.2020 10:00