1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Достъп до информация

Законът за достъп до обществена информация урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация. За контакти:

Детайли

Софтуер за незрящи

В Административен съд Ямбол фукнционира специализиран софтуер за синтез на речта, предназначен за хора със зрителни проблеми, с нарушения в слуха, неграмотни и възрастни.

Детайли

ПОС терминали

В Информационния център на Административен съд – Ямбол са монтирани два ПОС-терминала, които обслужват клиентите на съда, които искат да заплащат услугите с банкови карти.

Детайли


Размер на текста:

prssОт декември 2011 г. в Административен съд Ямбол фукнционира специализиран софтуер за синтез на речта Speechlab, предназначен за хора със зрителни проблеми, с нарушения в слуха, неграмотни и възрастни.

Програмата е инсталирана на компютър в съда, до който ще имат достъп гражданите с особени нужди. Специално обучен служител от съда осигурява помощ при използването му. Софтуерът е разработен за незрящи, но успешно обслужва и хора със слабо зрение, неграмотни и слабограмотни лица, като позволява всеки текст да бъде изслушан по разбираем начин. Системата преобразува текстовете от съдебните актове – протоколи, разпореждания, определения и решения, в естествено звучащ аудио сигнал.

Софтуереният продукт за синтез на реч „Speechlab 2.0” е предоставен на Административен съд Ямбол от Програмата за развитие на съдебната система.